PARTIPROGRAM Indledning

INDLEDNING

Det er let nok at få råd til et velfærdssamfund, hvor førtidspensionister, folk på sygedagpenge, folkepensionister og alle andre, der har brug for hjælp fra det offentlige, kan få en mindstebetaling stor nok til, at de kan leve et anstændigt liv uden at føle et konstant, økonomisk pres.


Det er også let nok at få råd til et velfærdssamfund, hvor der er det plejepersonale der skal bruges på sygehusene og i ældreplejen.


Det er også let nok at få råd til et velfærdssamfund, hvor den offentlige trafik er omfattende, god og billig.


Det er også let nok at få råd til et velfærdssamfund, hvor kommunerne har så mange penge til rådighed, at de kan holde skoler og børnehaver åbne.


Vi har pengene, men vi er nødt til at gøre op med den måde, politikerne i Folketinget tænker politik på og vi skal holde op med at tænke på politikernes som vores venner. De styrer og dikterer os, men de tjener os ikke.


Vi skal have flyttet om på pengene.


Fra Fogh slagtede Skat og til i dag har Statskassen mistet ca. 150 milliarder kr. og langt hovedparten af de penge ligger hos landets rigeste.


Banksektoren mangler lovgivning. Alene realkreditten giver over 1 milliard kr. i overskud om måneden og selve bankforretningerne giver omkring 5 milliarder kr. i overskud om måneden. Alle de penge ender enten som kontanter eller i værdistigninger hos landets mest velhavende og det er hovedsagelig dig og mig, der betaler. En rimelig andel burde gå til vores fælleskasse: Statskassen.


En del virksomheder betaler slet ikke skat. De flytter overskuddene til afdelinger i lande, hvor de er næsten skattefrie, men de optager plads og slider på vores veje.
Selvfølgelig skal de betale skat.


Der er masser af andre eksempler der viser, hvordan VORES penge ender i de mest velhavendes lommer, men DEN HELT STORE kilde ligger i værdipapirhandelen.


I EU har man forhandlet sig frem til, at spekulanterne godt kan undvære 1/1000 af salget i skat, men vi vil ikke indføre det i Danmark, før de andre lande gør det. Gjorde vi det i dag, kunne vi hente 30 milliarder kr. i skat øjeblikkelig og herefter hvert år.


Politikerne påstår, at handelen flytter til andre lande, hvis man gør det, men det gjorde den ikke i England, da man indførte en skat på 5/1000. Gjorde vi det samme i Danmark, ville vi få 200 milliarder kr. ind om året. Alt iberegnet bliver vi snydt for omkring 20 milliarder kr. hver eneste måned, fordi den økonomiske elite dels skal have masser af vores skattepenge og dels fordi Folketinget IKKE VIL beskatte de rige.


20 milliarder kr. er en fjerdedel af vores statsbudget, så der er masser af penge til alt det ovenstående.

Hvorfor har vi så bare fundet os i alt det?


Fordi vi hele tiden bliver fyldt med løgn. Hvis du læser partiprogrammet kan du finde flere eksempler på det.Det her er jo ikke VORES samfund. Det er ELITENS samfund. Vi er nødt til at fortælle vores politikere, hvordan VI vil have vores samfund indrettet og vi er nødt til at fortælle det med en sådan styrke, at de er tvunget til at høre efter!


Copyright @ All Rights Reserved