Ny Grundlov

GRUNDLOV


Borgertinget ønsker en ny Grundlov.


Vi skal have et frit og uafhængigt Andetkammer som skal kontrollere politikerne, godkende lovene og lave undersøgelser, når der opstår mistanke om, at politikere har misbrugt deres embede.

Kommentar: se særskilt afsnit med Andetkammeret.


Det er statens opgave at sikre en fri og uafhængig presse med midler til dybdeborende journalistik.

Kommentar: eksempler som at beskære DR´s budget, fordi journalistikken er regeringskritisk må ikke kunne finde sted.


Politikerne må ikke bevilge sig selv særvilkår.

Kommentar: pensionsvilkårene skal følge den øvrige befolkning.

Partier skal ikke modtage statsstøtte til partiarbejde. Partierne bevilger sig selv i alt 1/2 milliard kr. i en valgperiode. Som det største parti vil Socialdemokratiet alene hæve ca. 130 millioner kr. i Statskassen.

Ingen kan være medlem af Folketinget i mere end 2 valgperioder i alt.
Kommentar: valgperioderne kan komme lige efter hinanden eller der kan være pause imellem dem. Loven skal sikre, at politikerne ikke danner langvarige intressesamarbejder med særlige grupper.


Et mandat til Folketinget skal altid koste mellem 18.000 og 22.000 stemmer.

Kommentar: begrænses antallet af folketingspolitikere vil spærregrænsen stige og magten vil blive koncentreret på færre hænder. Lige nu koster et mandat 20.000 stemmer.


Det er statens pligt at sikre enhvers ret til en god bolig, de har råd til.
Kommentar: historien med nedrivning af almene boliger for at skabe et marked for privat boligudlejning viser, at det er nødvendigt at grundlovssikre alle borgeres ret til en god bolig.Nationalbanken skal have eneret på at lave penge.
Kommentar: de private banker producerer alle vores digitale penge og det bliver til ca. 80 milliarder kr. hvert år. Pengene bruges til ejendomsinvesteringer i de større byer, men da der ikke ligger reel værdi bag de digitale penge, opstår der boligbobler og økonomiske kriser.


Copyright @ All Rights Reserved