Klima og miljø

KLIMA OG MILJØ


Vi skal have vores Co2-forbrug ned og vi kan ikke vente 10 år til. Det skal være NU!


Kort tid inden folketingsvalget nåede et gennemarbejdet klimaforslag frem til folketinget. Jens Joel fra Socialdemokratiet udtrykte begejstring for det, men det indeholdt ikke noget, han ikke selv kunne have fremsat lovforslag om i de foregående 4 år.


Det skal dog siges, at den borgerlige blok ikke var det mindste interesseret i klimaforslag. Danmark blev kaldt for klimaduks, idet vi selv og vores egen produktion kun udleder 8 tons CO2 per indbygger om året. Medregnes vores importerede forbrug stiger tallet dog til 19 tons CO2. Det er dobbelt så meget som gennemsnittet i hele EU og det samme som en russer, en inder og en tyrker forbruger til sammen.


Togpriserne er steget 7%, bilpriserne er faldet 5,5% og benzinen er faldet 5%.


Allerede i 1987 kom Brundtlandrapporten fra FN, hvor førende klimaforskere advarede om, at vi skulle finde balance og hele hære af olie- og kulinteresser talte imod dem. Det var dem, politikerne lyttede til.


EU´s vandrammedirektiv blev vedtaget i 2000 og så havde Danmark 9 år til at opfylde målene der bl.a. skulle beskytte vores drikkevand. Politikerne tog det ikke alvorligt og man bad derfor om 6 års udsættelse til 2015. Det viste sig heller ikke at være nok og grænsen blev derfor rykket til 2021, 21 år efter planen blev vedtaget men den politiske vilje er STADIG ikke til stede. Løkke-regeringen nåede at bede om udsættelse til 2027 og måske senere og sidst har Lea Wermelin måttet fortælle borgerne, at vi desværre må acceptere en smule forurening i vores drikekvand.


Vi SKAL have reddet vores drikkevand. På hvis vegne ignorerer vores politikere det?


#


Naturligvis kan vi gøre meget på det personlige plan, men Borgertinget har også nogle forslag til Folketinget. Vi kan nemlig sagtens skære i vores CO2-forbrug.

.

DSB Gods skal genoplives og fjerntransporten skal flyttes fra lastbiler til godsvogne. Nærgodstrafikken kan køres med eldrevne lastbiler.


Den kollektive trafik skal opgraderes. Hele jernbanenettet skal elektrificeres og der skal afgå korte tog i 15 minutters drift mellem Ålborg og København. Skinnerne skal blive, hvor de er, det koster alt for meget CO2 at bygge nettet om.
Lige efter valget trådte en lov i kraft der giver mulighed for fjernbusruter. Det gør livet endnu sværere for DSB.


En elbil skal være billigere end en tilsvarende benzinbil. Norge har allerede 150.000 elbiler. Det tal kan vi nå inden 2025.

Vægtafgiften på en benzinbil skal stige i takt med, hvor meget bilen kører.


Vi skal hurtigst muligt have en sammenhængende klimalov.


Dete domæne bruger cookies. Klikker du videre, accepterer du brugen. En cookie er en programstump som hjælper netop DIG med at få den bedste betjening her. Den kan ikke bruges selvstændigt.

Godkend