Klima og miljø

KLIMA OG MILJØ


Vi skal have vores Co2-forbrug ned og vi kan ikke vente 10 år til. Det skal være NU!


Vi kan sagtens skære i det. Her er nogle forslag:


DSB Gods skal genoplives og fjerntransporten skal flyttes fra lastbiler til godsvogne.


Den kollektive trafik skal opgraderes. Hele jernbanenettet skal elektrificeres og der skal afgå korte tog i 15 minutters drift mellem Ålborg og København.


En elbil skal være billigere end en tilsvarende benzinbil. Norge har allerede 150.000 elbiler. Det tal kan vi nå inden 2025.

Vægtafgiften på en benzinbil skal stige i takt med, hvor meget bilen kører.


Vi skal hurtigst muligt have en sammenhængende klimalov.


Der skal sættes penge af til at redde vores drikkevand og landbrugets store forbrug af næringsstoffer skal begrænses.Endnu en løgn:

Politikerne har ofte rost sig af, at vi er klimadukse, idet vi kun udleder 8 tons Co2 per indbygger. De indregner ikke importeret forbrug for at undgå at handle. Når det medregnes, bruger vi 19 tons per indbygger. Det er næsten dobbelt så meget som gennemsnittet i hele EU og næsten 10 gange højere end det må være.


Allerede i 1987 kom Brundtlandrapporten fra FN, hvor førende klimaforskere advarede om, at vi skulle finde balance og hele hære af olie- og kulinteresser talte imod dem. Det var dem, politikerne lyttede til. Se nu, hvad der sker og Folketinget tager stadig ikke klimaproblemerne alvorligt.


Togpriserne er steget 7%, bilpriserne er faldet 5,5% og benzinen er faldet 5%.


EU´s vandrammedirektiv blev vedtaget i 2000 og så havde Danmark 9 år til at opfylde målene der bl.a. skulle beskytte vores drikkevand. Politikerne tog det ikke alvorligt og man bad derfor om 6 års udsættelse til 2015. Det viste sig heller ikke at være nok og grænsen blev derfor rykket til 2021, 21 år efter planen blev vedtaget men den politiske vilje er STADIG ikke til stede og nu har regeringen bedt om udsættelse til 2027 og måske senere.


Vi SKAL have sikret vores drikkevand. Vi ved allerede, at det vil koste 1 milliard kr. om året i 18 år at redde det, men det hjælper ikke, hvis politikerne er ligeglade.


Copyright @ All Rights Reserved