Fra parlamentarisme til demokrati

FRA PARLAMENTARISME TIL DEMOKRATI.

Alle stater, som i dag kalder sig demokratiske, har parlamentarismen som styreform.
Da de kommunistiske regimer brød sammen i 1989 rodfæstede ordet "demokrati" sig i både den øst- og i den vesteuropæiske befolkning. Det blev ikke holdt op imod ordet "parlamentarisme" men imod ordet "diktatur" og der var unægtelig også forskel på det, østeuropæerne havde og det, de fik, men demokrati var det ikke. 


Parlamentarisme praktiseres med direkte valg af medlemmer af forskellige interessegrupper der så i alle sager taler på deres vælgeres vegne. Den interessegruppe med den største tilslutning kan diktere betingelserne for alle, også for vælgerne til de grupper, der har andre interesser.

Parlamentarismen har faste magtpositioner. Enten er man inde eller også er man ude.


I første fase af overgangen til demokrati bevares diverse interessegrupper i Folketinget og medlemmerne vælges på sædvanlig vis.


For at sikre, at Folketingets beslutninger er demokratiske og i borgernes interesse, skal  Folketinget følges af et Borgerting, hvortil man udtrækkes tilfældigt. Ingen lov kan træde i kraft, før den er godkendt i Borgertinget. Hvis dialogen mellem de to Ting låses fuldstændig fast, kan Borgertinget udskrive nyvalg til Folketinget.

Det afgørende i denne fase er at få afbrudt de fordelagtige ordninger den økonomiske elite opretholder, at få reguleret pengevæsenet og at få mindsket uligheden..

 

I anden fase er der ingen interessegrupper i Folketinget. Medlemmerne vælges på sædvanlig vis men som enkelpersoner og alene på baggrund af personlige forhold (uddannelse, køn, alder, etnicitet osv.) Enhver borger med valgret kan stille op.

Folketingets opgave er at lede landet med beslutninger der i en hver henseende tjener Danmark bedst.


Ved uenigheder med Borgertinget, skal Tingene indgå i dialog og låses situationen fuldstændig fast, kan Borgertinget udskrive valg til Folketinget.


Borgertingets opgave er at sikre, at der ikke opstår klikedannelser i Folketinget, at foreslå love og at godkende eller forkaste love.


 
 

Har du allerede sendt din støtte fra en af de andre sider? Så behøver du ikke at gøre det igen!#

Støt Borgertingets arbejde! Det er dyrt og der er ikke andre indtægter end frivillige bidrag.

Store så vel som små beløb vil blive modtaget med taknemmelighed.

Sparekassen Djursland konto 9388 0001426311


Hver en øre bliver brugt på at gøre Borgertinget bedre kendt.


Dete domæne bruger cookies. Klikker du videre, accepterer du brugen. En cookie er en programstump som hjælper netop DIG med at få den bedste betjening her. Den kan ikke bruges selvstændigt.

Godkend