Diverse blogindlæg

.

Kære alle jer der "synes godt om" diverse opslag. - og der er kommet mange, mange tusinde "synes godt om" efterhånden.

Hvis I vil tage konsekvensen af jeres holdning, må I altså støtte Borgertinget med jeres emailadresse. Det er her forsøget på at få indført demokrati holder til.

Sagen er, at vores styreform er parlamentarisme og, uanset hvad der siges, så har det intet med demokrati at gøre. Parlamentarisme er simpelthen den styreform, et samfund har, når nyliberalismen styrer.


Man kommer ikke af med nyliberalismen medmindre man skifter styreform til enten diktatur eller demokrati. Det bliver svært nok, for der sidder en meget stærk pengemagt der vil gøre alt for at beholde parlamentarismen. Hvad ville der ikke ske, hvis vi begyndte at fordele samfundets værdier på en ærlig og ordentlig måde!


Der er rigtig mange der tager let på det her. Det må I endelig ikke!

11. september

Her til formiddag blev jeg optaget i gruppen "Venner af kritisk debat".

Jeg lavede et oplæg, for at se, om jeg kunne lokke nogle medlemmer til at diskutere fordele og ulemper ved at indføre demokrati overfor parlamentarisme (som vi har nu).

Først skældte en administrator mig ud for at være hoven og at jeg ikke skulle belære dem om demokrati og parlamentarisme. Så kom et par medlemmer med afværgekommentarer som f.eks., at vi havde det bedre end i USA og i England.

Så opfordrede jeg folk til at tænke over, om det ikke ville være bedre, om vi fik demokrati ....

.... og så blev jeg smidt ud. Demokrati, det var da vist det sidste, de ville have!

MEN...

jeg vil altså stadig gerne i kontakt med nogen der vil tænke over, om vi skal have demokrati.

Helt ærligt, så ved jeg ikke, hvad der er galt. Det er let nok at finde eksempler på. hvordan vi bliver snydt og det er især de borgerlige partier som snyder.


Vi ved også godt, at magten skifter på et tidspunkt og at det hele så begynder forfra.

HVORFOR skulle vi ikke sikre os imod det? Det er ikek andet end sund fornuft.

Vidste du, at grundlovsgiverne ØNSKEDE, at vi fik demokrati?
Vi havde faktisk demokrati i 20 år, hvor man reelt prøvede at styre landet som helhed?

Først derefter blev der dannet politiske partier med det formål kun at dyrke de dele af udviklingen, man selv ville have gjort noget ved.

Partierne synes sikkert, det er alle tiders, men vi kan da se, at alene i det her århundrede har samfundet (vi) mistet omkring 650.000.000.000 kr på grund af deres egotrip - FORELØBIG!

Vi lever i verdens bedste land, alle misunder os, vi er verdens mest lykkelige folk, vi har demokrati og de politikere, vi holder med, er dygtige og ansvarlige mennesker der sørger for et godt samfund, selv om ”de andre” prøver at ødelægge det for os.
Vores politikere har nærmest stjernestatus og idoldyrkelse.

Det er et virkelig smukt billede, ja, man kan godt sige, at det næsten er for godt til at være sandt.


Der ER også smurt tykt på og vi æder det hele råt og ukritisk.


Der er grunde til skønmaleriet og den vigtigste er, at vi for alt i verden ikke må indse, at vi ikke har demokrati. Set fra den politiske - og den økonomiske elites side ville det være katastrofalt.


Prøv at se på de politiske grupper som interessegrupper. Hvad er deres formål? Deres formål er at rage mest mulig magt til sig selv, gøre noget godt for de mennesker der støtter deres gruppe og i øvrigt at sikre sig selv genvalg.

Hvis vi nu deler dem op i to grupper, så er den ene gruppes opgave at transportere flest mulige penge over til de 10% rigeste danskere og helst til den allerrigeste procent. Derudover skal de bekæmpe og begrænse den offentlige velfærd.


Den anden gruppe accepterer de betingelser den første gruppe lægger. Er der ingen penge i kassen, indretter man sig efter det og man lader under alle omstændigheder være med at angribe de meget riges privilegier ligesom man undlader at få styr på banksektoren.


Alene Løkkes regeringer fik overført 50 milliarder af vores skatteindbetalinger til de rigeste og det bragte det samlede beløb for de sidste 15 år op på næsten 150 milliarder kr.


Derudover har enhver regering efter Anker arbejdet aktivt på at indskrænke den offentlige service og velfærdssamfundet. Ja, jeg beklager, men billedet af vores dejlige land passer altså ikke.


Lad os nu sige, at vi fik demokrati. Vi bestemmer selv, vi skal bare være nogen lunde enige om det, så kunne vi hente de 150 milliarder hjem til samfundet og genopbygge velfærdssamfundet, vi kunne sikre, at bankerne ikke kunne ødelægge boligsektoren og vi kunne begynde at beskatte spekulation i værdipapirer. Det var Margrethe Vestager der i 2010 tog til Bruxelles for at overtale sine kolleger til at opgive en skat på en promille på værdipapirhandelen, de ellers var blevet enige om. Det koster os hvert eneste år omkring 40 milliarder kr.


Så min opfordring til jer er:

Hold op med at se på Danmark som det perfekte land. Hold op med at se på vores politikere som idealister og hold op med at se på Danmark som et land med demokrati.


Praktisk taget alle informationer er fundet på nettet.

Mystisk.
Som flere nok har bemærket blev sagen mod Dan Bunkering henlagt af politiet. Nu er den blevet taget op igen efter valget.


Mærsk har udledt tonsvis af gift i Nordsøen men sagen blev henlagt, da den blev opdaget.
Efter valget er den blevet taget op igen.


Nu viser det sig, at receptor oncology IKKE blev stoppet i falsk markedsføring før efter valget. På det tidspunkt havde Styrelsen for Patientsikkerhed kendt til sagen i 9 måneder.


Hvad foregår der?

Skal vi vente flere overraskelser?

"Uden fuldstændig gennemsigtighed om, hvem der finansierer valgkampagner, pressionsgrupper og tænketanke, må vi frygte, at magtfulde og pengestærke interesser kaprer den politiske proces."

(George Monbiot i Information)


Det har den gjort forlængst. Det er faktisk parlamentarismens kendetegn.


5. oktober 2019.  2 indlæg om modstanden imod EU.

Jeg sidder med en fornemmelse af, at alt for mange af jer sidder med en forudindtaget holdning til EU og at den farver jeres indlæg.

Det. der især undrer mig er, at vi alle er så dårligt politisk uddannede. Det ser jeg også i andre sammenhænge, når jeg taler om dansk politik. Folk går med de mærkeligste forestillinger om vores styreform og vores politikere.

EU er slet ikke skabt for Europas borgere og jeg fatter faktisk ikke, hvordan det er kommet ind i hovedet på folk.

"EU er ikke demokratisk!" bliver der råbt. Nej, vel er det da ej. Det har heller aldrig været meningen.

"Vi vil ud af EU!" bliver der råbt. "Vi?" Der er vist nogen der har misforstået noget.

EU er et samarbejde mellem europæiske regeringer der er blevet enige om at lette mulighederne for, at deres landes virksomheder kunne sælge varer i andres lande og sælge varer til hinanden. EU-parlamentet består af politikere der skal sikre os borgere imod, at virksomhederne snyder borgerne.

Det er også derfor EUROen blev skabt og det er derfor Schengenaftalen blev indgået. Det er så noget vi borgere har glæde af eller er vrede over, alt efter temperament. Jeg kan huske, at en EU-præsident (tror jeg, det var), da Schengenaftalen blev indgået, udtrykte glæde over, at man endelig var blevet enige om noget, som også EU´ s borgere havde glæde af.

Debatten har ingen gang på jorden.
Til gengæld får vi nu anskuelsesundervisning i, hvad staternes handelssamarbejde betyder i praksis ved at iagttage konsekvenserne i nogle lande (Nordirland, Wales, Skotland og England), hvis samlede befolkningsflertal ikke længere ønsker, at deres virksomheder deltager i samarbejdet.

Jeg tror, at der venter Storbritanniens befolkningsflertal nogle gevaldige overraskelser og jeg er seriøst bekymret for, at det vil medføre omfattende uroligheder på øerne.


#


Hej XX..

Jeg ser, at du er ivrig EU-modstander og det burde samtllige politiske partier, især de mest indædte tilhængere, takke dig og dine meningsfæller for!

I er nemlig ofre for et kæmpebedrag.


Jeg kender ikke din hverdag og om du har grund til at være utilfreds med den, men det er faktisk rigtigt praktisk for politikerne der kan lave, kan lave, hvad de vil og derefter give EU skylden for det.


Jeg har lånt et par af dine billeder og det her handler om kongen og statsministeren på balkonen.


Det andet billede handler om nyliberalismen.

Det er en kendsgerning, at al samfundets værdiskabelse ALTID driver opad i samfundet og jo rigere, de rigeste er, jo større andel af samfundets rigdomme vil de kunne skrabe til sig.


Nuliberalismen kan KUN eksistere, fordi vi har parlamentarisme. Med andre ord: vi ville ikke have den umådelige rigdom hos ganske få og vi ville ikke have et forsømt samfund, hvis vi ikke havde nyliberalisme. Her støtter man til gengæld også politikerne. Hverken politikerne eller de rigeste vil have demokrati. Det er kun os - borgerne - der vil det.


Så er det meningen, at vi skal have de ændringer, alle vi borgere vil have glæde af, skal vi ikke kræve at komme ud af EU, vi skal kræve at få demokrati indført.

Jeg har allerede set nogle politiske reaktioner der tyder på, at politikerne simpelthen er skrækslagne for, at vi forlanger demokrati.


Hvis du så, EFTER vi har fået demokrati, stadig føler, at vi ikke skal være medlem af EU, står det dig frit for at overbevise så mange om det, er du kan kræve en folkeafstemning.

Der sidder ikke et Folketing, som kan spærre for det.


Den rigtige vej at gå for alle jer EU-modstandere er først at kræve demokrati her i landet og DEREFTER, hvis I stadig ønsker det, at kræve udmeldelse af EU.


Men det er slet ikke sikkert, at I til den tid ønsker udmeldelse. Det kommer vel an på, om nogle af ulemperne i virkeligheden kommer fra Bruxelles eller om idéerne ikke først er blevet plantet i Folketinget, derefter ført til Bruxelles og derefter tilbage til Danmark. Så er det ikke længere et politisk parti der får skylden, men EU.


Tag nu jeres modstand i rækkefølge, DET vil gøre en kæmpeforskel! Lige nu går i de riges og politikernes ærinde.


Det her kan I godt kalde et opråb.

Det er ikke den sædvanlige bøn om at organisere modstand imod de mange urimeligheder, vi borgere møder i vores hverdag, det er nærmest et råb så højt, at det burde kunne vække de mange skindøde som læser mine tekster,


Statistikken her er: X antal læser det, jeg har skrevet, 1/10 af læserne giver det en ”synes godt om”, et hjerte eller et hoved og 1/1000 af antallet af læserne ulejliger sig med også at lave en støtteerklæring. Kun hver femte af dem der laver en støtteerklæring reagerer, når Indenrigsministeriet beder dem om at bekræfte, at de vil støtte Borgertinget. Resten gør det ikke.


Det er 170 år siden vi fik Grundloven. Har du aldrig spurgt dig selv om, hvorfor vi stadig har en fattig, økonomisk underklasse og en meget rig, økonomisk overklasse, om hvorfor man stadig kan tvangsflytte folk for at lade kapitalen tjene penge på nyt byggeri?


Har du heller aldrig spurgt dig selv om, hvorfor der STADIG er 15% lønforskel på kvinder og mænd eller hvorfor politikerne lader bankerne lave næsten alle vores penge? Nationalbanken laver kun 5%, resten laver de private banker.


Har du heller aldrig undret dig over, at vi i Danmark har de dyreste fødevarer i Europa eller om, hvorfor huslejepriserne er så høje i de største byer?


Vi ved også godt allesammen, at vi skal have gjort noget ved de klimaforandringer. Har du ikke spurgt dig selv om, hvorfor der ikke er sket noget forlængst?

Synes du, al ting går helt fint?
Så lytter du for meget til politikerne, du læser måske for meget avis eller ser de forkerte udsendelser i TV. Du kan nemlig sagtens tro, at det går fint og at Danmark er verdens bedste land. For det får du hele tiden at vide. Alle de mennesker der tjener penge på, at der ikke skal laves noget om, står nærmest i kø for at fortælle dig, hvor godt det går og at vi jo har demokrati. Måske ser du også Deadline og Clemens, seriøse udsendelser der ikke engang kommer i nærheden af problemerne.


Der er nok måde med, hvor godt det går for størstedelen af befolkningen og det er altså DINE skatteindbetalinger, de rigeste synes det går godt med. Der stryger mange milliarder kr. skattepenge ind på private konti blandt de i forvejen allerrigeste, i gennemsnit omkring 10 milliarder kr. om året i de sidste små 20 år alene.


Har du aldrig spurgt dig selv om, hvordan det kan lade sig gøre eller om, hvorfor man stadig lader ca. 7 milliarder kr. smutte i skattely hvert eneste år?
Hvorfor har vi aldrig fået lagt en afgift på spekulation i værdipapirer og hvorfor reguleres bankerne ikke med lovgivning?


Der er to grupper som ikke vil være med til at reagere demokratisk på de mange spørgsmål.


Den ene gruppe er EU-modstanderne. De har nærmest kikkertsyn. Det hele handler om EU og vi kan ikke gøre noget, før vi er ude af EU. De kan ikke forklares, at de selv er med til at holde liv i de kræfter, de hader.


Den anden gruppe vil demonstrere i gaderne. De tror, det er løsningen og til dem vil jeg sige: ”nå, se så at komme i gang! Lav noget rav i gaderne, skaf nogle overskrifter, lap sårene og lad os så komme videre.”


Nu kunne det være min tur til at stille et spørgsmål. Nå, ja, jeg gør det, selv om jeg kender svaret…

Du bekender dig til samfundet. Du anerkender, at vi skal vælge nogle daglige ledere af vores samfund og du ved godt, at alt det, jeg har skrevet herover er rigtigt. Du ved også godt, at skal vi lave det om, skal ændringerne ske i en demokratisk proces og du ved også godt, at Borgertinget tilbyder den struktur, som kan sætte hele processen i gang.

PÅ TRODS AF DET støtter du ikke den demokratiske proces til ændringer.

HVORFOR?

Grunden er bl.a., man ikke kan støtte kampen for demokrati, når man allerede har demokrati.
Det er en rigtig fiks løgn og den snyder rigtig mange mennesker.

Vores styreform hedder parlamentarisme. Det betyder at en stribe små grupper i Folketinget sidder og dyrker deres egne interesser.
Det kan de ikke slippe godt fra medmindre de har et økonomisk stærkt og effektivt propagandaapparat bag sig.


Alt det der kræves for at de kan udøve magt i egeninteresser findes hos den økonomiske elite og den stiller de til rådighed mod, at der ikke lovgives generende imod dem.


Tror du ikke på det? Så skal du vist have læst teksten en gang til.


Faktisk tror jeg, at selv de stærkeste EU-tilhængere er rigtig glade for EU-modstanden. Den holder folks fokus væk fra Danmark og jo mindre der tales om det, der sker, jo bedre. Det kan vist både eliten og Folketingets politikere blive enige om – men prøv, om du kan få nogen til at indrømme det.

Hvorfor er Socialdemokratiet ikke gået i flæsket på den økonomiske elite? Hvorfor kan Enhedslisten højest svinge sig op til at kræve økonomisk demokrati i virksomhederne? Alternativet forsøger ligefrem at bekæmpe demokratiet ved at lave deres eget Borgerting, som politikerne kan kontrollere og i SF vil de bare have nogle flere børnehavepædagoger.


Kan DU få øje på ændringer der medfører balance og retfærdighed i samfundet?
Jeg kan godt forstå, at POLITIKERNE ikke vil, men hvad med dig?

Hvorfor vil DU ikke have balance og retfærdighed i samfundet?

.VIL I AF MED NYLIBERALISMEN OG NEW PUBLIC MANAGEMENT?
Naturligvis skal vi være gode ved vores virksomheder. De skaber arbejdspladser og producerer varer, vi er glade for.

Vi skal sikre dem vilkår, så de kan konkurrere, men vi skal også stille krav om bæredygtighed og meget andet til dem.


Noget for noget.


Og så ikke et ord mere om kapital i virksomhederne.


Men nu hører vi Socialdemokratiet beklage alt det vi IKKE har råd til og de alenlange ønsker.

Regionerne vil have kystsikring og, selv om ingen siger det højt, forventer man, at det vil koste måske 100 milliarder kr.


Vi bliver også nødt til at omlægge vores transportsystem, der er ingen vej udenom. Hele DSB´s hovedlinie København - Aalborg skal elektrificeres og elnettet skal udbygges kraftigt for at holde trit med folks udskiftning fra benzin- og dieselbiler til eldrevne køretøjer.


Mon ikke der er regninger for et par hundrede milliarder kr. her?


Vi ved, at der hele tiden flyder arbejdsfri kapital opad i samfundet og pengemængden hos vores allerrigeste stiger og stiger.


Vi ved også, at ret mange af pengene, de råder over, skyldes mangelfuld skattekontrol i de sidste 15 år.


De penge er ikke produktionskapital, det er spekulationskapital og her er et godt eksempel på, hvad pengene laver:

https://www.invested.dk/video-tvede-lead9?fbclid=IwAR2dp8G1ooVYJDcRdeMxW7fVjXaliJJWn9s67wrRJp9AErZ3vxDVArw55dY


Vi ved også, at ca. 7 milliarder kr årligt bliver sendt i skattely.


Vi ved, at vi kunne beskatte spekulation. Hvis folk som Lars Tvede blev beskattet med en tusindedel (1/1000) af investeringen, ville vi alene i år få 43 milliarder kr. i Statskassen.

Men det sker ikke. Der bliver slet ikke talt om det.


I Storbritannien betaler spekulanterne en halv procent (5/1000). Gjorde de også det i Danmark, ville vi få ekstra skatteindtægter på over 200 milliarder kr og det tal stiger og stiger, fordi de rige bliver rigere og rigere.


Du tror vel ikke på, at det er folk som Lars Tvede der kommer til at betale vores dyre omlægninger?

Det bliver vores syge, vores gamle, vores hospitaler, den offentlige trafik, de arbejdsløse, flygtninge, ja, alle de steder, vi betaler skat til.


HVIS der havde været politisk vilje til at lave om på alt det her, havde den vist sig for mange år siden, så det sker nok ikke..


NEJ, VI HAR I K K E DEMOKRATI OG DET ER I K K E FOLKETS VILJE.


VI betaler den skat, vi skal.

#

Forestil dig en kasse. Indeni ligger der en masse lovgivning og mangel på samme:

Kommunerne har så få penge til rådighed, at de ikke kan opretholde offentlige skoler.


De private sygehuse har ingen uddannelsespligt.


Folk, som ikke længere kan producere, behandles som skidt.


Klimatiltag bliver hele tiden forsinket.


Der skal bruges milliarder på ny olieudvinding.


Politisk kontrol med medierne.


Undladelse af beskatning af spekulation i værdipapirer.


Beskatning af værdipapirer på højest 35-42%.


På aktiesparekonti er beskatningen ved afkast kun 17%.


Bankers ret til at lave penge.


Nedrivning af almene boliger.


Fondes skattefritagelse.


Denne kasse bliver ikke åbnet, medmindre der smides en forbedring ned i den. I år er beskatningen på afkast fra aktiesparekonti således faldet fra 27% til 17%.

I alle andre sammenhænge eksisteret den ikke. Den får lov at være i fred uanset, hvilken regering, vi har. Det er liberalismens skatkammer og den ejer de.


Men politikerne skal naturligvis også lave noget med de penge, der bliver til overs. Dem må de bruge frit, så længe de ikke rører ved skatkammeret. De lovgiver f.eks. om


Strengere straffe for vanvidskørsel.


Prisen på cigaretter.


Færdselsloven.


Straffe for æreskrænkelser på de sociale medier.


Frikort til socialt udsatte.


Burkaforbud.


Tolkegebyr.


Statsborgerskab til indvandrere.


Registreringsordning for tatovører.


Dete domæne bruger cookies. Klikker du videre, accepterer du brugen. En cookie er en programstump som hjælper netop DIG med at få den bedste betjening her. Den kan ikke bruges selvstændigt.

Godkend