9 korte svar

 

 

9 korte svar på, hvordan vi gør samfundet meget bedre.

 

 

Hvorfor skal vi have et Andetkammer?

Overordnet skal Andetkammerett sikre den politiske uafhængighed af organisationer og pressionsgrupper der vil påvirke lovgivningsarbejdet.

I ethvert land har der til hver en tid været en tendens til, at den politiske og den økonomiske elite fandt sammen og gensidigt gavnede hinanden på bekostning af den brede befolkning.

Det er også sket her, hvor mere end 40 oprør i Middelalderen blev slået ned med hård hånd og for 100 år siden stormede arbejdsløse Børsen i København der sås som indbegrebet på den elite, der udnyttede befolkningen.

Trods de mange forsøg er det aldrig lykkedes at bryde elitens magt. Man skal ikke undervurdere elitens vilje til at beskytte deres prvilegier.

Den politiske elite vil kalde os populistiske og den økonomiske elite vil påstå, at det er undergangen for dansk industri og at det vil betyde tab af tusinder af arbejdspladser De vil gøre alt, hvad de kan, for at skræmme og forsøge at ændre planerne, så Andetkammeret besættes med politikere i stedet for almidelige borgere.

 

 

Hvem er eliten?

I denne forbindelse er eliten toppen af dansk erhvervsliv, toppen af embedsstanden i Statsadministrationen og Folketingets ledende politikere. Eliten skal ses som en gruppe der tiltager sig fordele på bekostning af resten af befolkningen.

 

 

Hvad er forskellen på et Folketing og et Andetkammer?

I Folketinget samles medlemmer i klumper i interesser der forener dem. De arrangeres efter styrkeforhold afhængigt af i hvor høj grad de kan mobilisere deres tilhængere. Valget kan påvirkes af propaganda fra partiernes side og af valgbudgetternes størrelse. Grupper med tilstrækkelig, politisk indflydelse er interessante for lobbyvirksomheder og diverse organisationer.

 

I Andetkammeret råder tilfældighederne. Enhver valgbar kan blive udtrukket til at sidde iAndetkammeret, folk er ikke organiserede, hverken i grupper eller interesser, de repræsenterer ikke andre end sig selv. Da intet medlem sidder med særlig politisk indflydelse, er de heller ikke interessante for pression eller andet.

 

 

Hvordan skal Andetkammeret i praksis have indflydelse på oprettelse af balancen?

Folketinget er alene om at kunne lave love, men de er ikke gyldige før Andetkammeret har godkendt dem. Lovene kan være påvirkede af samfundsgruppers særlige interesser, hvor resten af befolkningens interesser tilsidesættes.

Det er Andetkammerets opgave at afdække, når det sker og afvise loven eller gå i dialog med Folketinget om ændringer. Der kan således ikke dikteres noget imellem de to Ting. Ved uenigheder gælder det om at have argumenterne i orden. Det er netop i dialogen vi finder det sande demokrati. Låses situationen fuldstændig, så samarbejdet mellem de to ting bloekres, kan et flertal i andetkamemret vælge at udskrive valg til folektinget.

Andetkammeret kan også systematisk undersøge hele lovemner, f.eks. gennemgå skattelovene for at afdække skævheder. De kan derefter gå i dialog med Folketinget om ændringer. Hvis Folketinget afslår foreslåede ændringer kan Andetkammeret intet gøre, men Folketingets medlemmer er sårbare, idet de er afhængige af folkets gunst. Påviser Andetkammeret urimeligheder som Folketinget ikke vil ændre, får de et forklaringsproblem, som deres politiske karriere næppe kan holde til.

Andetkammerets lovgodkendelse og systematiske lovgennemgang er borgernes bedste garanti for, at der tages lige hensyn til hele befolkningen.

 

 

Hvordan vælges Andetkammerets medlemmer?

Andetkammerets medlemmer vælges ved lodtrækning mellem alle valgbare, herboende, danske statsborgere som ikke i forvejen har et offentligt ombud eller som i forvejen har siddet i Andetkammeret. I praksis betyder det, at politikere IKKE kan sidde i Andetkammeret.

 

Indtil videre synes den bedste udtrækning at kunne ske med CPR-numre.

 

 

Hvorfor skal Grundloven ændres?

Grundloven skal ændres for at beskytte Andetkammeret i situationer, hvor de to Ting er uenige.

 

 

Hvor skal Grundloven ændres?

I magtens 3-deling har Folketinget den lovgivende magt. Den skal den dele med Andetkammeret, så lovene laves i et samarbejde mellem de to Ting. Det er dog fortsat kun Folketinget som kan lave lovene, udskrive skat og udskrive folkeafstemninger. Valg til folketinget kan dog udskrives af Andetkamemret.

 

 

Bliver Andetkammeret ikke bare trynet af Folketinget?

Først og fremmest erAndetkammeret sikret af Grundloven. Folketinget kan ikke nedlægge det.

Andetkammeret fastlægger også selv sit budget, så Folketinget ikke kan udsulte det.

De 2 Ting er desuden indbyrdes uafhængige. Således kan Folketinget hverken beordre eller forhindre undersøgelser Andetkammerett ønsker at foretage.

 

 

Hvorfor skal BORGERTINGET I FOLKETINGET have en støtteerklæring?

Andetkammeret skal være uafhængigt af Folketinget og derfor skal det beskyttes af Grundloven. Et ønske om en Grundlovsafstemning skal fremsættes fra Folketinget og BORGERTINGET I FOLKETINGET skal sikre, at Andetkammeret bliver politisk levedygtigt.

Copyright @ All Rights Reserved