Borgertinget

Borgertinget

Borgertinget er krumtappen i et demokrati.
Vi vælger som sædvanlig vores pålitikere til Folketinget, men Borgertinget kontrollerer deres arbejde.
I første fase på vejen imod demokrati skal Borgertinget sikre, at lovene ikke øger uligheden i samfundet og at samfundets velstand bliver spredt ud i hele samfundet på en sådan måde, at det mindsker afstanden mellem rig og fattig.


I anden og sidste fase, hvor demokratiet er indført, skal Borgertinget sikre,at borgernes holdninger bliver hørt og at der bliver taget hensyn til dem.

 

Borgertinget skal besættes af tilfældige personer udtrukket i CPR-systemet og flertallet i Borgertinget er lige så magtfuldt som flertallet i Folketinget.

 

Sådan skal Borgertinget sammensættes.

300 borgere må anses for at være det antal der skal til for at sikre befolkningens gennemsnitlige, sociale og kulturelle sammensætning og dermed også den gennemsnitlige holdning til de foreslåede love.


For at sikre medlemmernes uafhængighed af politiske, økonomiske og andre interesser, skal de udtrækkes via CPR-systemet. Udtrækningen skal ske ca. 90 dage inden deres tiltrædelse i Borgertinget.


Ca. 30 dage inden tiltrædelse og fremefter skal nye medlemmer have en indføring i Borgertingets virke og funktioner.

 

Sædet i Borgertinget er borgerligt ombud.

 

For at undgå, at medlemmerne bliver mål for lobbyaktivitet, pression eller forsøg på korruption, skal der være særlige regler for at sidde i Borgertinget.

 

Intet medlem må have eller have haft andet borgerligt ombud i mindst 6 måneder forinden (her tænkes især på organiseret, politisk aktivitet) og intet medlem må i perioden påtage sig politisk arbejde udenfor Borgertinget.

 

De 25 medlemmer med længst anciennitet udskiftes hver tredje måned med 25 nye medlemmer.

 

Alle medlemmer er medlem i 3 år, intet medlem kan være medlem mere end 3 år og intet medlem kan være medlem mere end én gang.

 

Ingen kan kvalificere sig til en post i Borgertinget.

 

Ved alvorlig sygdom eller død kan medlemmet først erstattes ved næstfølgende lodtrækning.

 

Medlemskab kan ikke udsættes. Kan et medlem ikke tiltræde sin plads af særlige årsager, skal pladsen erstattes af en anden, ligeledes udtrukken person.

 

Medlemmerne er forpligtet i henhold til lov om borgerligt ombud. Hvis særlige sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager taler derfor kan det udtrukne medlem dog søge om fritagelse.

 

Intet medlem kan fratages sin plads i Borgertinget imod sin vilje medmindre medlemmet mister sin valgbarhed til Folketinget.

 

Medlemskab af Borgertinget skal betragtes som et fuldtidserhverv fra den dag medlemmet udtrækkes. I øvrigt skal aflønning ske efter medlemmets mødeaktivitet, hvor en deltagelse på 100% giver fuld aflønning. Lovligt forfald medfører dog ingen fradrag.

 

Medlemmer af Borgertinget nyder i øvrigt samme privilegier som medlemmer af Folketinget.

 

Øvrig, økonomisk kompensation for perioden før og efter deltagelse i Borgertinget fastsættes af Borgertinget.

 

 

Sådan skal Borgertinget fungere.

Borgertinget har selvstændig beslutningskraft.

 

Da Borgertinget er en fast institution, skal det selvstændigt have den fornødne ekspertice og alle nødvendige faciliteter til rådighed.

 

Borgertinget fastsætter selv sit budget.

 

Borgertinget diskuterer og vurderer de love der vedtages i Folketinget. En lov kan ikke træde i kraft før Borgertinget har godkendt den.

Borgertinget laver sine indstillinger efter simpelt flertal.

 

Mens Folketinget stadig består af politikere kan Borgertinget beslutte selvstændigt at gennemføre undersøgelser som et folketingsflertal forsøger at blokere, hvis Borgertinget skønner, at oplysningerne forholdes for at beskytte partier eller enkeltpersoner imod civile borgeres korrekte vurdering af en given sag.

 

 

KOMMENTARER.

Borgertinget vil få en sammensætning der altid er nogen lunde som befolkningens. Dvs. mennesker med alle mulige andre interesser end magt og politik og med kun 2% DJØF´er i Borgertinget mod Folketingets ca. 40% vil Borgertinget i langt højere grad tage udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag.

 
 

Har du allerede sendt din støtte fra en af de andre sider? Så behøver du ikke at gøre det igen!

#

Støt Borgertingets arbejde! Det er dyrt og der er ikke andre indtægter end frivillige bidrag.

Store så vel som små beløb vil blive modtaget med taknemmelighed.

Sparekassen Djursland konto 9388 0001426311


Hver en øre bliver brugt på at gøre Borgertinget bedre kendt.

Dete domæne bruger cookies. Klikker du videre, accepterer du brugen. En cookie er en programstump som hjælper netop DIG med at få den bedste betjening her. Den kan ikke bruges selvstændigt.

Godkend