ALMENE BOLIGER

DE ALMENE BOLIGER


Hold fingrene fra de almene boliger!

Næsten det samlede Folketing har valgt at rive gode, almene boliger ned og lejerne, folk på dagpenge og hjemløse betaler for det.
Vi skal tværtimod udvikle de almene boliger, hvor folk har muligheden for et godt liv i en ordentlig bolig til en pris, de har råd til. Det beløb, Landsbyggefonden er blevet frataget, skal tilbageføres.


Landsbyggefonden er en selvejende institution, stiftet af almene boligorganisationer. Pengene i fonden kommer udelukkende fra bidrag fra hele den almene sektor og pengene bruges til at støtte projekter og økonomien i landets boligafdelinger. Derved får hele den almene sektor en god konkurrenceevne.


Boligorganisationer kan søge støtte til renovering, huslejenedsættelse og boligsocialindsats. Pengene bruges altså til at udbedre skader, såsom skimmelsvamp, huller i taget mv. til at sætte huslejen ned for folk der ikke har råd og til at sikre et ordentligt og venligt miljø, hvor folk trives. Der er ingen statspenge i fonden.


I 2018 tog Folketinget 12 milliarder kr. fra fonden. Det var led i en større plan, hvor næste skridt var at definere, hvad et ghettoområde var. Det blev beskrevet så bredt, at f.eks. en kvinde på 60 år, som hele sit liv har arbejdet med rengøring, betalt sin husleje til tiden og aldrig har fået en bøde for at gå over for rødt, nu pludselig trak NED. Hun var uønsket, fordi hun ingen uddannelse havde, fordi hendes løn var for lav og fordi adressen var forkert.


Dernæst skulle Landsbyggefonden bruge 12 milliarder kr til at gøre de lejligheder i stand, som man kunne sælge til private og rive andre boliger ned for at give plads til, at private bygherrer også kunne bygge i området. Nogle steder skal over halvdelen af de almene boliger fjernes.


Hvor skal alle de mennesker flytte hen og hvad med alle dem der allerede står på venteliste? De skal over i det private – og dyrere - byggeri, hvor virksomheder kan tjene penge på dem.


Mette Frederiksen lovede, at lejerne i de almene boliger ikke skulle betale HELE regningen.


2 milliarder kr. skulle tages fra ubrugte midler til beskæftigelsesindsatsen og fra satspuljemidlerne.


Satspuljemidlerne kommer fra en løbende svækkelse af købekraften hos kontanthjælpmodtagere, syge, hjemløse og pensionister. Når lønmodtagere siger i løn, stiger kontanthjælpen lidt mindre. Normalt er der omkring en milliard kr. i puljen hvert år.


Midlerne er ellers reserveret til særlige tiltag på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper i samfundet.


Nu skulle pengene altså bruges til at rive almene boliger ned. Regeringen, Det radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti stemte for denne finansiering.


Der er ingen tvivl om, at Ghettoplanen giver dyrere boliger og flere hjemløse.


Også her er danskerne blevet præsenteret for en løgn. IGEN til fordel for eliten og IGEN til skade for vores svageste medborgere. De almene boliger skal rives ned, så private udlejere kan udleje deres egne lejligheder eller bygge nye.

Copyright @ All Rights Reserved