Uddybning

DET NÆRE SAMFUND.
Da kommunerne blev lagt sammen forsvandt mange hundrede politikere og kommunerne blev så store, at man som borger mistede overblikket over sit område. Det skete i 2004 og samtidig mistede kommunerne retten til at udskrive skat. Staten havde nu fuldstændig kontrol over kommunernes økonomi.

Kommunerne er altid blevet udsultede og difrm 2004 er de blevet holdt i et jerngreb. Det er i kommunerne vi skal finde den borgernære service. Byrådene befinder sig i konstante spareøvelser, de slår skoler sammen og resultater er, at borgerne opretter private skoler. De koster penge, så de er for børn, hvis forældre har råd til det. Forældrene kan dog ikke betale hele driften, så staten yder tilskud.


Der er ikke penge til en ordentlig hjemmepleje eller ældrepleje og resultatet er, at der opstår private firmaer der tager sig af det. Nogle af dem går ned igen, men i mellemtiden har kommunen sparet lidt penge.

Statens greb om kommunernes økonomi har skabt et privat marked i nogle af de offentliges kerneområder.


Kommunerne skal stadigvæk spare, så nu beder man borgere med tid til overs om at hjælpe på kommunens institutioner.


Gennem den økonomiske styring sikrer Foghs regering en klar højredrejning i samfundets funktioner. I stedet for at bruge skatten til borgerservice, opsuges de i Statskassen.


Sygehusene vokser. Ventetiden bliver længere og længere og afstanden til nærmeste sygehus bliver større for mange mennesker. De private sygehuse opstår og regeringen presser med urealistiske behandlingsgarantier de offentlige sygehuse til at sende patienter til de private sygehuse. Har man desuden råd til en privat sygesikring, behøver man slet ikke behandling på et offentligt sygehus.


FAR VEL TIL AMTER OG REGIONER.
På det politiske plan er Folketinget sluppet af med amterne. Her sad en masse ekspertice der styrede sygehuse, gymnasier og miljøpleje. Den ekspertice og overblikket og - ikke mindst - kontrol forsvandt sammen med flere hundrede politikere. I politikersprog kaldes det afbureaukratisering.


Lars Løkkes regering ønskede også at komme af med regionerne. Det er ikke sket endnu, men sker det en dag, vil en regering ret præcist kunne styre borgerens livsbetingesler.


STATEN.
I 1980-erne solgte Schlüter-regeringen DSB Gods til de danske vognmænd som skyndte sig at lukke konkurrenten. Salget medførte ikke blot tusindvis af store lastbiler på vejene, en unødvendig ekstra forurening, en betydelig ekstra udvidelse af vejnettet, men også med tiden mange tab af liv i ulykker.


På statsplan vil man gerne privatisere elnettet på Sjælland. Modellen var ikke rigtig, men Mette Frederiksen er også med på privatisering.


D.O.N.G kostede skatteyderne mange milliarder kr. og handelen rejste flere spørgsmål end den gav svar.


Da regeringen besluttede at flytte diverse statskontorer fra København ud i landet kom det til at koste virkelig megen ekspertice og mange kontrolmuligheder.


Staten har også solgt Københavns Lufthavne og Statens Seruminstitut.


Staten tillod også opbygning af et betalingssystem helt uden offentlig kontrol. NETS blev skabt og ejet af bankerne. Senere solgte de selskabert videre og nu er det til salg igen. Et eller andet sted i et eller andet land sidder der nogle mennesker der har fuldt overblik over selv de allermest hemmelige og intime køb, du nogen sinde har gjort med dit Dankort eller Visakort.


Engang var DSB et offentligt transportselskab. Det gav underskud og det var i orden. Det blev dækket af skatten.

En dag blev det lagt ind i et statsejet selskab, hvor borgerne ikke uden videre kunne følge med. Nu blev underskuddet pludselig til "et katastroferegnskab" og statsselskabet var nødt til at lave besparelser og effektiviseringer (politikerord for forringelser). Hvad der i øvrigt skete ved vi ikke, for Thorning-regeringen havde fået beskåret offentlighedsloven kraftigt. 


Det, vi ser her, er tab af kontrol. Borgerne skal ikke have overblik over, hvad der sker politisk og de, der vil snyde kan se, at kontrollen enten ikke er effektiv mere eller måske er helt fraværende. F.eks. kostede massakren på SKAT alle os der ikke har de højeste indkomster 26,5 mia. kr. på velfærdskontoen alene på direkte snyd med skatten..


Oven i det opfandt man også satspuljen i 1990 og den har systematisk udhulet købekraften hos arbejdsløse, kontanthjælpmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister. I dag er disse gruppers købekraft beskåret med ca. 10% i forhold til tiden inden Satspuljen blev opfundet.. Satspuljen blev vedtaget af et meget bredt flertal i Folketinget.


Siden 2003 har der været et konstant krav om 2% produktionsforøgelse om året og Thorning indførte en kontant besparelse på 1,8% om året på velfærden.


Hvor i al verden er alle de penge blevet af?


Hvorfor er der ikke råd til at rense vores grundvand?

Hvorfor er Folketinget ikke forlængst gået i gang med at løse vores klimaproblemer?

Hvorfor er der ingen skat på spekulation i værdipapirer?

Hvorfor er der en meget stor - og stigende - afstand mellem de fattigste og de rigeste?


Er det egentligt ikke lidt mærkeligt, at vi bare har fundet os i det? Hvor ser du dig selv i det her? Er du en af dem der har vundet på disse forandringer?


Stiller de politiske valg dig ringere eller bedre som borger. Øger eller sænker det fattigdommen? Er den førte politik til fordel eller ulempe for den økonomiske elite?


DU har ytringsfrihed. Ja vist, men ingen lytter, så snak du bare løs. Debatprogrammer med politik i radio og TV tjener kun til underholdning.


Politikerne er folkevalgte men den enkelte politiker kan godt glemme alt om indflydelse, medmindre hun eller han anerkender de værdier der allerede er gældende så, hvorfor skal de folkevælges, når vi – folket – alligevel ikke kan komme igennem med vores ønsker?


Hvis du har det, som jeg har det, sidder du med en fornemmelse af, at et eller andet er gået galt. Ja, det gjorde det også og det skete allerede i 1849, da vi gik fra enevælde til borgerstyre. Adelen og industrien havde en inderlig mistillid til, at borgerne kunne finde ud af noget som helst, så de byggede magtborge og sikrede, at de kunne beholde magten over folket indtil de afgav den frivilligt.


Eliten har ALDRIG opgviet magten. Al den snak om demokrati - det er ikke andet end fup.


Dete domæne bruger cookies. Klikker du videre, accepterer du brugen. En cookie er en programstump som hjælper netop DIG med at få den bedste betjening her. Den kan ikke bruges selvstændigt.

Godkend