Borgertinget

Vi vil gerne i Folketinget for at arbejde for en grundlovsændring. Vi vil gerne have, danskerne bliver spurgt om, om de vil have et Andetting der kan holde politikerne lidt i ørerne.

 

Vil du hjælpe os? Skriv din emailadresse i felter neden under. Så er vi godt på vej.

 

Borgerne i Andettinget skal se lovene, inden de kan vedtages i Folketinget. Lovene skal laves for at betjene ALLE de mennesker, der lever i Danmark. Det er et rigt land og ingen skal efterlades tilbage.

 

Et andetting er et supplemet til Folketinget. Næsten alle lande i EU har 2 Ting og det bør vi også have for at undgå, at en lille, koncentreret gruppe blandt folketingspolitikerne kan handle helt frit og uden reel kontrol fra befolkningen.

 

"Borgertinget i Folketinget" er en helt upolitisk organisation som forsøger at etablere Andettinget.

 

Du støtter ikke noget politisk arbejde, når du udfylder en støtteerklæring. Du støtter kun din demokratiske ret til at blive hørt.

Du skriver bare din emailadresse i formularen og trykker på "Send"

Er I flere som bruger samme email, kan du sende den flere gange..

 

Om nogle dage vil du få en e-mail fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Følg linket i e-mailen til vælgererklæring.dk, hvor du logger på ved hjælp af Nem-ID og støtter folkeafstemningen ved at afgive en vælgererklæring til os online. Du forpligter dig ikke på nogen måde.

Din støtte udløber automatisk om 18 måneder..

På resten af siden kan du læse om begrundelser og uddybninger til ønsket, men lige nu har du hverken sagt ja eller nej til noget af det. Du har KUN givet os lov til at spørge.

# # # # # # # #

BORGERTINGET I FOLKETINGET ønsker, at styreformen ændres fra et 1-kammersystem, som vi har i dag til et 2-kammersystem.

 

I Folketinget opfører politikerne sig, som om de EJER Danmark.

 

Hvorfor blev D.O.N.G. solgt så billigt til amerikanske interesser, når danske pensionskasser ville betale et højere pris?

 

Hvorfor fandt Mette Frederiksen det ikke engang umagen værd at forsøge at forklare for befolkningen, at folketingsgruppen ville sikre regeringens ønske om køb af 27 kampfly?

 

De 10% rigeste danskere ejer 80% af værdierne. De 50% fattigste danskere skylder mere væk, end de ejer.

 

Hvorfor kan meget rige mennesker nøjes med at betale 40-42% i skat af ubegrænset, personlig indkomst?

 

Hvordan kan Danske Bank tjene 19,9 milliarder kr i 2016, når en virksomhed som Mærsk kun kan tjene 2,4 milliarder kr og Dansk Supermarked kun havde et overskud på 456 millioner kr?

 

Hvorfor vil partierne til højre for midten f.eks. aldrig oplyse, hvilke interesser, der støtter dem og med hvor store beløb? Hvordan kan vi vide, om en given lovgivning ikke har sin rod i en eller anden organisations særlige interesser?

 

I 2013 blev offentlighedsloven væsentligt indskrænket. Nu blev det umuligt at følge med i ministrenes arbejde. Hvorfor det?

 

Andetkammeret skal sikre en mere ligelig fordeling af samfundets værdier og forebygge,

at særinteresser dyrkes på borgernes bekostning.

BORGERTINGET I FOLKETINGET anbefales af

Christoph Houman Ellersgaard, Adjunkt på copenhagen Business School og medforfatter til "Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet", Magtens Atlas - kort over netværk i Danmark" og "Tæm eliten - fra magtelite til borgerdemokrati".

 

Andreas Møller Mulvad. Adjunkt på copenhagen Business School og medforfatter til "Tæm eliten - fra magtelite til borgerdemokrati".

 

 

BORGERTINGET I FOLKETINGET er stærkt inspireret af tankerne i "Tæm eliten - fra magtelite til borgerdemokrati".

 

 

9 korte svar på, hvordan vi gør samfundet meget bedre.

 

 

Hvorfor skal vi have et Andetting?

Overordnet skal Andettinget sikre den politiske uafhængighed af organisationer og pressionsgrupper der vil påvirke lovgivningsarbejdet.

I ethvert land har der til hver en tid været en tendens til, at den politiske og den økonomiske elite fandt sammen og gensidigt gavnede hinanden på bekostning af den brede befolkning.

Det er også sket her, hvor mere end 40 oprør i Middelalderen blev slået ned med hård hånd. Senere blev Louis Pip landsforvist, da han prøvede at bryde elitens magt og for 100 år siden stormede arbejdsløse Børsen i København der sås som indbegrebet på den elite, der udnyttede befolkningen.

Trods de mange forsøg er det aldrig lykkedes at bryde elitens magt. Man skal ikke undervurdere elitens vilje til at beskytte deres prvilegier.

Den politiske elite vil kalde os populistiske og den økonomiske elite vil påstå, at det er undergangen for dansk industri og at det vil betyde tab af tusinder af arbejdspladser De vil gøre alt, hvad de kan, for at skræmme og forsøge at ændre planerne, så Andettinget besættes med politikere i stedet for almidelige borgere.

 

 

Hvem er eliten?

I denne forbindelse er eliten toppen af dansk erhvervsliv, toppen af embedsstanden i Statsadministrationen og Folketingets ledende politikere. Eliten skal ses som en gruppe der tiltager sig fordele på bekostning af resten af befolkningen.

 

 

Hvad er forskellen på et Folketing og et Andetting?

I Folketinget samles medlemmer i klumper i interesser der forener dem. De arrangeres efter styrkeforhold afhængigt af i hvor høj grad de kan mobilisere deres tilhængere. Valget kan påvirkes af propaganda fra partiernes side og af valgbudgetternes størrelse. Grupper med tilstrækkelig, politisk indflydelse er interessante for lobbyvirksomheder og diverse organisationer.

 

I Andettinget råder tilfældighederne. Enhver valgbar kan blive udtrukket til at sidde i Andettinget, folk er ikke organiserede, hverken i grupper eller interesser, de repræsenterer ikke andre end sig selv. Da intet medlem sidder med særlig politisk indflydelse, er de heller ikke interessante for pression eller andet.

 

 

Hvordan skal Andettinget i praksis have indflydelse på oprettelse af balancen?

Folketinget er alene om at kunne lave love, men de er ikke gyldige før Andettinget har godkendt dem. Lovene kan være påvirkede af samfundsgruppers særlige interesser, hvor resten af befolkningens interesser tilsidesættes.

Det er Andettingets opgave at afdække, når det sker og afvise loven eller gå i dialog med Folketinget om ændringer. Der kan således ikke dikteres noget imellem de to Ting. Ved uenigheder gælder det om at have argumenterne i orden. Det er netop i dialogen vi finder det sande demokrati.

Andettinget kan også systematisk undersøge hele lovemner, f.eks. gennemgå skattelovene for at afdække skævheder. De kan derefter gå i dialog med Folketinget om ændringer. Hvis Folketinget afslår foreslåede ændringer kan Andettinget intet gøre, men Folketingets medlemmer er sårbare, idet de er afhængige af folkets gunst. Påviser Andettinget urimeligheder som Folketinget ikke vil ændre, får de et forklaringsproblem, som deres politiske karriere næppe kan holde til.

Andettingets lovgodkendelse og systematiske lovgennemgang er borgernes bedste garanti for, at der tages lige hensyn til hele befolkningen.

 

 

Hvordan vælges Andettingets medlemmer?

Andettingets medlemmer vælges ved lodtrækning mellem alle valgbare, herboende, danske statsborgere som ikke i forvejen har et offentligt ombud eller som i forvejen har siddet i Andettinget. I praksis betyder det, at politikere IKKE kan sidde i Andettinget.

 

Indtil videre synes den bedste udtrækning at kunne ske med CPR-numre.

 

 

Hvorfor skal Grundloven ændres?

Grundloven skal ændres for at beskytte Andettinget i situationer, hvor de to Ting er uenige.

 

 

Hvor skal Grundloven ændres?

I magtens 3-deling har Folketinget den lovgivende magt. Den skal den dele med Andettinget, så lovene laves i et samarbejde mellem de to Ting.

 

 

Bliver Andettinget ikke bare trynet af Folketinget?

Først og fremmest er Andettinget sikret af Grundloven. Folketinget kan ikke nedlægge det.

Andettinget fastlægger også selv sit budget, så Folketinget ikke kan udsulte det.

De 2 Ting er desuden indbyrdes uafhængige. Således kan Folketinget hverken beordre eller forhindre undersøgelser Andettinget ønsker at foretage.

 

 

Hvorfor skal BORGERTINGET I FOLKETINGET have en støtteerklæring?

Andettinget skal være uafhængigt af Folketinget og derfor skal det beskyttes af Grundloven. Et ønske om en Grundlovsafstemning skal fremsættes fra Folketinget og BORGERTINGET I FOLKETINGET skal sikre Andettingets vedvarende indflydelse på lovgivningsarbejdet.

 

Copyright @ All Rights Reserved