Et Danmark i balance

Stil dig selv det her enkle spørgsmål:

 

"Stoler jeg så meget på de mennesker, vi vælger til Folketinget, at jeg er klar til at give dem en flerårig blancocheck, hvor de reelt kan gøre hvad som helst uden vi kan protestere: f.eks. sælge S-togene, føre os i krig, lade være med at rense grundvandet og ignorere klimaforandringerne?"

 

Hvis du mener nej, bør du støtte vores kamp for et Andetkammer, hvor vi kan tvinge politikerne (de gør det ikke frivilligt) til at være i dialog med os borgere også imellem valgene,

 

 

 
 

Hjælp os med at skabe et rigtigt demokrati. Støt vores arbejde med din emailadresse. Hvis vi opnår ret til at stille op til folketingsvalget, kan vi fremføre vores krav om et Andetkammer og gøre tankerne endnu mere kendte.

Når du har sendt din oplysning, sender vi den videre til Indenrigsministeriet. De gemmer den i 8 dage og sender dig så en henvisning. Du logger ind med NEM-ID og bekræfter, at du er stiller.

Du kan til hver en tid fortryde din støtte og den udløber i øvrigt automatisk efter 18 måneder.

 

Besøg også vores facebookside "Borgertinget". Her står mange aktuelle emner.

Andetkammeret skal sikre balance og rimelighed i den førte politik.

 

Her er eksempler på, hvor borgerne betalte og eliten festede:

Husker du D.O.N.G. VI mistede en del af vores energiforsyning og Goldman Sachs tjente over 12 milliarder kr – skattefrit!

 

Nu vil Folketinget sælge S-togene. Hjælp os med at stoppe det.

 

De skal ikke sælge mere af vores ejendom uden at spørge borgerne først!

De solgte DSB Gods, Statens Seruminstitut, D.O.N.G., Kastrup Lufthavn, nedlagde næsten skattevæsenet og nu vil de sælge S-togene.

 

Socialdemokratiet er lige så ivrige efter at sælge ud som de borgerlige.

 

Hjælp os med at standse dem, mens vi stadig har noget fælleseje. Det er nemlig VORES ting, de sælger!

Hvordan kan vi både have en økonomi der går helt utrolig godt og samtidig IKKE have råd til at give folk en førtidspension?

 

Det hænger ikke sammen.

Kan du huske, Da Anders Fogh fyrede 2/3 af SKATs medarbejdere? Der gik 13 år uden en eneste regering ville rette op på det.

 

Vi mistede mellem 26,5 og 40 milliarder kr som vi skulle have brugt på sygehusene, til pensioner, i ældreplejen og mange andre steder.

 

Det kan ske igen, hvis vi ikke får et Andetkammer.

Regeringen gav de allerrigeste familier en skattelettelse på en milliard kr om året sidste år og den skattelettelse bliver IKKE trukket tilbage.

Det koster 18 milliarder kr at sikre os rent drikkevand og det vil tage 18 år at rense undergrunden, - men vi har ikke råd.

 

STOP MISBRUGET. Det er VORES penge og VORES vand!

Arbejder politikerne for os, når de giver skattelettelser og skærer ned på velfærden?

 

Hvem ejer egentlig Danmark?

Vi kan vel blive enige om, at det gør vi ALLEsammen i fællesskab.

 

Så skal politikerne vel også arbejde for os allesammen.

 

Gør de det, når de giver skattelettelser og skærer ned på velfærden?

 

 

Sådan skal Andetkammeret sammensættes og sådan skal det fungere.

 

Reglerne skal forebygge korruption, vennetjenester og lobbyvirksomhed.

 

Sådan skal Andetkammeret sammensættes.

300 borgere må anses for at være det antal der skal til for at sikre befolkningens gennemsnitlige, sociale og kulturelle sammensætning og dermed også den gennemsnitlige holdning til de foreslåede love.

For at sikre medlemmernes uafhængighed af politiske, økonomiske og andre interesser, skal de udtrækkes via CPR-systemet. Udtrækningen skal ske ca. 90 dage inden deres tiltrædelse i Andetkammeret.

Ca. 30 dage inden tiltrædelse og fremefter skal nye medlemmer have en indføring i Andetkammerets virke og funktioner.

 

Sædet i Andetkammeret er borgerligt ombud.

 

For at undgå, at medlemmerne bliver mål for lobbyaktivitet, pression eller forsøg på korruption, skal der være særlige regler for at sidde i Andetkammeret.

 

Intet medlem må have eller have haft andet borgerligt ombud i mindst 6 måneder forinden (her tænkes især på organiseret, politisk aktivitet).

 

De 25 ældste medlemmer udskiftes hver tredje måned med 25 nye medlemmer.

 

Intet medlem kan være medlem mere end 3 år og intet medlem kan være medlem mere end én gang.

 

Ingen borger kan kvalificere sig til en post i Andetkammeret.

 

Ved alvorlig sygdom eller død kan medlemmet først erstattes ved næstfølgende lodtrækning.

 

Medlemskab kan ikke udsættes. Kan et medlem ikke tiltræde sin plads af særlige årsager, skal pladsen erstattes af en anden, ligeledes udtrukken person.

 

Medlemmerne er forpligtet i henhold til lov om borgerligt ombud. Hvis særlige sociale, økonomiske eller helbredsmæssige årsager taler derfor kan det udtrukne medlem dog søge om fritagelse.

 

Intet medlem kan fratages sin plads i Andetkammeret imod sin vilje medmindre medlemmet mister sin valgbarhed til Folketinget.

 

Medlemskab af Andetkammeret skal betragtes som et fuldtidserhverv fra den dag medlemmet udtrækkes. I øvrigt skal aflønning ske efter samme regler og med de samme satser som for Folketingets medlemmer.

 

Medlemmer af Andetkammeret nyder i øvrigt samme privilegier som medlemmer af Folketinget.

 

Øvrig, økonomisk kompensation for perioden før og efter deltagelse i Andetkammeret fastsættes af Folketinget.

 

 

Sådan skal andetkammeret fungere.

Andetkammeret har selvstændig beslutningskraft.

 

Da Andetkammeret er en fast institution, skal det selvstændigt have den fornødne ekspertice og alle nødvendige faciliteter til rådighed.

 

Andetkammeret fastsætter selv sit budget.

 

Andetkammeret diskuterer og vurderer de love der vedtages i Folketinget. En lov kan ikke træde i kraft før Andetkammeret har godkendt den.

Andetkammeret laver sine indstillinger efter simpelt flertal.

 

Andetkammeret kan beslutte selvstændigt at gennemføre undersøgelser som et folketingsflertal forsøger at blokere, hvis Andetkammeret skønner, at oplysningerne forholdes for at beskytte partier eller enkelpersoner imod civile borgeres korrekte vurdering af en given sag.

 

 

Sådan kan Andetkammeret finansieres.

Det umiddelbare skøn lyder på en driftomkostning på 1,7 – 2 milliarder kr. Andetkammeret kan finansieres ved at beskatte den finansielle sektor. Den finansielle sektor har vist sig at have en helt ekseptionel høj indtjening per medarbejder og en øget beskatning vil være rimelig.

 

 

KOMMENTARER.

Det borgerdrevne andetkammer vil få en sammensætning der altid er nogen lunde som befolkningens. Dvs. mennesker med alle mulige andre interesser end magt og politik og med kun 2% DJØF´er i Andetkammeret mod Folketingets ca. 40% vil Andetkammeret i langt højere grad tage udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag.

 

Vi ønsker et DEJLIGT og TRYGT Danmark, hvor alle i vores lille, rige land har det godt.

 

Copyright @ All Rights Reserved